Welkom

Daan van Beek

Welkom op de website van Daan Brandpreventie Utrecht.

Daan Brandpreventie is in het leven geroepen door Daan van Beek. Na een carrière van 37 jaar bij de brandweer te Utrecht is hij met vervroegd pensioen gegaan.

Daan van Beek was 10 jaar werkzaam in de uitrukdienst waarna hij is gaan werken bij de afdeling preventie. Hij is uiteindelijk doorgegroeid tot hoofd coördinator evenementen. In deze functie is Daan van Beek verantwoordelijk geweest voor veiligheid van alle grote en kleine evenementen in de stad Utrecht, waaronder Trance Energy, de vrijmarkt op 29 en 30 april, alle wedstrijden van FC Utrecht. Kort samengevat alle evenementen, concerten en bijeenkomsten welke plaatsvonden in de Jaarbeurs, het FC Utrecht Stadion, de Veemarkthallen, de Vechtsebanen, Central Studio's en andere locaties in Utrecht.

Na zijn afscheid bij de brandweer te Utrecht bleek er veel behoefte te bestaan aan de expertise en kennis van Daan van Beek. Vandaar de oprichting van Daan Brandpreventie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Daan Brandpreventie stuur dan een e-mail

Diensten

Leveren en uitzetten van brandwachten

  • Kleine en grote evenementen
  • Theater brandwachten
  • Object bewaking voor brandveiligheid

Advies en begeleiding evenementen

  • Advisering vooraf en tijdens een evenement
  • Tijdens een evenement de organisatie bijstaan en begeleiden

Coördinatie ontruimingsoefening

  • Bijwonen van een ontruimingsoefening
  • Evalueren na een ontruimingsoefening

Adviseren ontruimingsplannen en aanvalsplannen

  • Advies geven hoe een ontruiming opgezet moet worden
  • Advies geven hoe een aanvalsplan opgezet moet worden

Maken van ontruimingsplattegronden of calamiteitenplan

Cursus theorie B.H.V. training

  • Bijscholing bedrijfshulpverlening

Contact

Daan van Beek

T: 030 - 889 2241
M: 06 - 1426 6951
E: post@daanbrandpreventie.nl

Daan Brandpreventie Utrecht
Ingeschreven Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30246869

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Daan Brandpreventie en de met haar gelieerde maatschappijen en/of haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.